Privacy- en cookiebeleid

E.S.D. bv, gevestigd in Beekstraat 23, 8820 Torhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

E.S.D. bv,  Beekstraat 23, 8820 Torhout, België, +32 (0) 477 36 36 56
Mail: info@esdbvba.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

E.S.D. bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, adresgegevens, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres, betalingsgegevens, communicatievoorkeur

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

E.S.D. bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Opmaken en opsturen van een offerte
  • Het leveren van diensten, producten en/of support van E.S.D. bv
  • Het verzenden van facturen en de invordering van de betalingen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Het uitvoeren van onderzoeken naar klantentevredenheid, -enquêtes en andere marktonderzoeken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E.S.D. bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens

E.S.D. bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens verkopen of verhuren aan derden wordt niet gedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

E.S.D. bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door E.S.D. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@esdbvba.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E.S.D. bv neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@esdvba.com.

 

Wijzigen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. De bijgewerkte versie wordt op deze pagina geplaatst, en de datum van herziening wordt geactualiseerd.